Výběr z ceníku platného od 13.01.2022
Ceny jsou uváděny bez DPH 21%

Ceny jsou každoročně upravovány dle míry inflace (deflace) vyhlášené ČSÚ

01) Účetnictví (každá započatá hodina) 79,53 Kč
02) Práce na PC (každá započatá hodina) 31,96 Kč
03) Vedení účetnictví (paušál/měsíc) 558,60 Kč
04) Vedení mezd 1 pracovníka (paušál/měsíc) 214,80 Kč
05) Zpracování a tisk ELDP 115,07 Kč
06) Návrh Vyúčtování DP FO ze závislé činnosti 767,17 Kč
07) Zpracování a tisk Oznámení o nástupu-výstupu pro OSSZ/ZP 95,90 Kč
08) Zpracování a tisk Mzdového listu 102,30 Kč
09) Zpracování a tisk Zápočtového listu 108,69 Kč
10) Zpracování a tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech 115,07 Kč
11) Zpracování a tisk Potvrzení pro OSSZ 63,93 Kč
12) Zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu zaměstnance 121,48 Kč
13) Každá započatá stránka v peněžním deníku 440,33 Kč
14) Každá započatá stránka rekonstrukce v peněžním deníku 803,17 Kč
15) Řádek v knize závazků a pohledávek 23,77 Kč
16) Řádek v knize závazků a pohledávek EU a zahraničí 31,96 Kč
17) Řádek v peněžním deníku příjmů a výdajů 16,38 Kč
18) Expres práce (každá započatá hodina) 483,82 Kč
19) Zpracování podkladů a vypracování účetní uzávěrky 721,68 Kč
20) Vypracování uzávěrky DPH 482,53 Kč
21) Návrh Přiznání k DPH 400,97 Kč
22) Návrh souhrnného hlášení DPH 319,64 Kč
23) Návrh kontrolního hlášení DPH 244,81 Kč
24) Vypracování roční uzávěrky v DE 963,64 Kč
25) Vypracování roční uzávěrky v PÚ 1926,41 Kč
26) Návrh Přiznání k DPFO 883,47 Kč
27) Návrh Přiznání k DPFO pouze zaměstnání  748,76 Kč
28) Návrh Přiznání k silniční dani 482,53 Kč
29) Návrh ročního Přehledu ZP 407,44 Kč
30) Návrh ročního Přehledu OSSZ 407,44 Kč
31) Inventarizace (každá započatá hodina) 400,97 Kč
32) Zastupování při kontrolní činnosti (každá započatá hodina) 434,97 Kč
33) Zastupování na úřadech (každá započatá hodina) 407,75 Kč
34) Příprava podkladů (každá započatá hodina) 455,30 Kč
35) Účetní poradenství (každá započatá hodina) 432,52 Kč
36) Uskladnění a archivace dokladů (svazek/rok) 460,30 Kč
37) Uskladnění a archivace dokladů (svazek/měsíc) 38,34 Kč

Pro lepší orientaci zákazníků jsou některé konkrétní ceny služeb zvýrazněny s ohledem na právě probíhající, tedy aktuální období.