Výběr z ceníku platného od 13.01.2021
Ceny jsou uváděny bez DPH 21%

Ceny jsou každoročně upravovány dle míry inflace (deflace) vyhlášené ČSÚ

Účetnictví (každá započatá hodina) 76,62 Kč
Práce na PC (každá započatá hodina) 30,79 Kč
Vedení účetnictví (paušál/měsíc) 538,15 Kč
Vedení mezd 1 pracovníka (paušál/měsíc) 206,94 Kč
Zpracování a tisk ELDP 110,86 Kč
Návrh Vyúčtování DP FO ze závislé činnosti 739,07 Kč
Zpracování a tisk Oznámení o nástupu-výstupu pro OSSZ/ZP 92,39 Kč
Zpracování a tisk Mzdového listu 98,55 Kč
Zpracování a tisk Zápočtového listu 104,71 Kč
Zpracování a tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech 110,86 Kč
Zpracování a tisk Potvrzení pro OSSZ 61,59 Kč
Zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu zaměstnance 117,03 Kč
Každá započatá stránka v peněžním deníku 424,21 Kč
Každá započatá stránka rekonstrukce v peněžním deníku 773,77 Kč
Řádek v knize závazků a pohledávek 22,90 Kč
Řádek v knize závazků a pohledávek EU a zahraničí 30,79 Kč
Řádek v peněžním deníku příjmů a výdajů 15,78 Kč
Expres práce (každá započatá hodina) 466,11 Kč
Zpracování podkladů a vypracování účetní uzávěrky 695,26 Kč
Vypracování uzávěrky DPH 464,86 Kč
Návrh Přiznání k DPH 386,29 Kč
Návrh souhrnného hlášení DPH 307,94 Kč
Návrh kontrolního hlášení DPH 235,85 Kč
Vypracování roční uzávěrky v DE 928,36 Kč
Vypracování roční uzávěrky v PÚ 1855,89 Kč
Návrh Přiznání k DPFO 851,14 Kč
Návrh Přiznání k DPFO pouze zaměstnání  721,67 Kč
Návrh Přiznání k silniční dani 464,86 Kč
Návrh ročního Přehledu ZP 392,61 Kč
Návrh ročního Přehledu OSSZ 392,61 Kč
Inventarizace (každá započatá hodina) 386,29 Kč
Zastupování při kontrolní činnosti (každá započatá hodina) 419,05 Kč
Zastupování na úřadech (každá započatá hodina) 392,82 Kč
Příprava podkladů (každá započatá hodina) 438,63 Kč
Účetní poradenství (každá započatá hodina) 416,69 Kč
Uskladnění a archivace dokladů (svazek/rok) 443,45 Kč
Uskladnění a archivace dokladů (svazek/měsíc) 36,94 Kč