Výběr z ceníku platného od 01.02.2023
Ceny jsou uváděny bez DPH 21%

Ceny jsou každoročně upravovány dle míry inflace (deflace) vyhlášené ČSÚ

01) Účetnictví (každá započatá hodina) 87,60 Kč
02) Práce na PC (každá započatá hodina) 35,54 Kč
03) Vedení účetnictví (paušál/měsíc) 614,88 Kč
04) Vedení mezd 1 pracovníka (paušál/měsíc) 236,36 Kč
05) Zpracování a tisk ELDP 126,45 Kč
06) Návrh Vyúčtování DP FO ze závislé činnosti 843,80 Kč
07) Zpracování a tisk Oznámení o nástupu-výstupu pro OSSZ/ZP 105,79 Kč
08) Zpracování a tisk Mzdového listu 112,40 Kč
09) Zpracování a tisk Zápočtového listu 119,83 Kč
10) Zpracování a tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech 126,45 Kč
11) Zpracování a tisk Potvrzení pro OSSZ 70,25 Kč
12) Zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu zaměstnance 133,88 Kč
13) Každá započatá stránka v peněžním deníku 484,30 Kč
14) Každá započatá stránka rekonstrukce v peněžním deníku 883,47Kč
15) Řádek v knize závazků a pohledávek 26,45 Kč
16) Řádek v knize závazků a pohledávek EU a zahraničí 35,54 Kč
17) Řádek v peněžním deníku příjmů a výdajů 18,18 Kč
18) Expres práce (každá započatá hodina) 532,23 Kč
19) Zpracování podkladů a vypracování účetní uzávěrky 793,39 Kč
20) Vypracování uzávěrky DPH 530,58 Kč
21) Návrh Přiznání k DPH 440,50 Kč
22) Návrh souhrnného hlášení DPH 351,24 Kč
23) Návrh kontrolního hlášení DPH 269,42 Kč
24) Vypracování roční uzávěrky v DE 1060,33 Kč
25) Vypracování roční uzávěrky v PÚ 2119,01 Kč
26) Návrh Přiznání k DPFO 971,07 Kč
27) Návrh Přiznání k DPFO pouze zaměstnání  823,97 Kč
28) Návrh Přiznání k silniční dani 530,58 Kč
29) Návrh ročního Přehledu ZP 447,93 Kč
30) Návrh ročního Přehledu OSSZ 447,93 Kč
31) Inventarizace (každá započatá hodina) 441,32 Kč
32) Zastupování při kontrolní činnosti (každá započatá hodina) 478,51 Kč
33) Zastupování na úřadech (každá započatá hodina) 448,76 Kč
34) Příprava podkladů (každá započatá hodina) 500,83 Kč
35) Účetní poradenství (každá započatá hodina) 476,03 Kč
36) Uskladnění a archivace dokladů (svazek/rok) 506,61 Kč
37) Uskladnění a archivace dokladů (svazek/měsíc) 42,15 Kč

Pro lepší orientaci zákazníků jsou některé konkrétní ceny služeb zvýrazněny s ohledem na právě probíhající, tedy aktuální období.