Výběr z ceníku platného od 10.01.2019 Ceny jsou uváděny bez DPH 21%

Účetnictví (každá započatá hodina) 72,22 Kč
Práce na PC (každá započatá hodina) 29,03 Kč
Vedení účetnictví (paušál/měsíc) 507,26 Kč
Vedení mezd 1 pracovníka (paušál/měsíc) 195,06 Kč
Zpracování a tisk ELDP 104,49 Kč
Návrh Vyúčtování DP FO ze závislé činnosti 696,64 Kč
Zpracování a tisk Oznámení o nástupu-výstupu pro OSSZ/ZP 87,09 Kč
Zpracování a tisk Mzdového listu 92,89 Kč
Zpracování a tisk Zápočtového listu 98,70 Kč
Zpracování a tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech 104,49 Kč
Zpracování a tisk Potvrzení pro OSSZ 58,05 Kč
Zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu zaměstnance 110,31 Kč
Každá započatá stránka v peněžním deníku 399,86 Kč
Každá započatá stránka rekonstrukce v peněžním deníku 729,36 Kč
Řádek v knize závazků a pohledávek 21,59 Kč
Řádek v knize závazků a pohledávek EU a zahraničí 29,03 Kč
Řádek v peněžním deníku příjmů a výdajů 14,87 Kč
Expres práce (každá započatá hodina) 439,36 Kč
Zpracování podkladů a vypracování účetní uzávěrky 655,35 Kč
Vypracování uzávěrky DPH 438,18 Kč
Návrh Přiznání k DPH 364,11 Kč
Návrh souhrnného hlášení DPH 290,26 Kč
Návrh kontrolního hlášení DPH 222,32 Kč
Vypracování roční uzávěrky v DE 875,07 Kč
Vypracování roční uzávěrky v PÚ 1749,36 Kč
Návrh Přiznání k DPFO 802,30 Kč
Návrh Přiznání k DPFO pouze zaměstnání 680,24 Kč
Návrh Přiznání k silniční dani 438,18 Kč
Návrh ročního Přehledu ZP 370,27 Kč
Návrh ročního Přehledu OSSZ 370,27 Kč
Inventarizace (každá započatá hodina) 364,11 Kč
Zastupování při kontrolní činnosti (každá započatá hodina) 395,00 Kč
Zastupování na úřadech (každá započatá hodina) 370,27 Kč
Příprava podkladů (každá započatá hodina) 413,45 Kč
Účetní poradenství (každá započatá hodina) 392,77 Kč
Uskladnění a archivace dokladů (svazek/rok) 418,00 Kč
Uskladnění a archivace dokladů (svazek/měsíc) 34,82 Kč