Výběr z ceníku platného od 10.01.2018 Ceny jsou uváděny bez DPH 21%

Účetnictví (každá započatá hodina) 70,73 Kč
Práce na PC (každá započatá hodina) 28,43 Kč
Vedení účetnictví (paušál/měsíc) 496,83 Kč
Vedení mezd 1 pracovníka (paušál/měsíc) 191,05 Kč
Zpracování a tisk ELDP 102,34 Kč
Návrh Vyúčtování DP FO ze závislé činnosti 682,31 Kč
Zpracování a tisk Oznámení o nástupu-výstupu pro OSSZ/ZP 85,30 Kč
Zpracování a tisk Mzdového listu 90,98 Kč
Zpracování a tisk Zápočtového listu 96,67 Kč
Zpracování a tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech 102,34 Kč
Zpracování a tisk Potvrzení pro OSSZ 56,86 Kč
Zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu zaměstnance 108,04 Kč
Každá započatá stránka v peněžním deníku 391,64 Kč
Každá započatá stránka rekonstrukce v peněžním deníku 714,36 Kč
Řádek v knize závazků a pohledávek 21,15Kč
Řádek v knize závazků a pohledávek EU a zahraničí 28,43 Kč
Výdajový nebo příjmový doklad 14,56 Kč
Expres práce (každá započatá hodina) 430,32 Kč
Zpracování podkladů a vypracování účetní uzávěrky 641,87 Kč
Vypracování uzávěrky DPH 429,17 Kč
Návrh Přiznání k DPH 356,62 Kč
Návrh souhrnného hlášení DPH 284,29 Kč
Návrh kontrolního hlášení DPH 217,75 Kč
Vypracování roční uzávěrky v DE 857,07 Kč
Vypracování roční uzávěrky v PÚ 1713,38 Kč
Návrh Přiznání k DPFO 785,80 Kč
Návrh Přiznání k DPFO pouze zaměstnání 666,25 Kč
Návrh Přiznání k silniční dani 429,17 Kč
Návrh ročního Přehledu ZP 362,65 Kč
Návrh ročního Přehledu OSSZ 362,65 Kč
Inventarizace (každá započatá hodina) 356,62 Kč
Zastupování při kontrolní činnosti (každá započatá hodina) 386,88 Kč
Zastupování na úřadech (každá započatá hodina) 362,65 Kč
Příprava podkladů (každá započatá hodina) 404,95 Kč
Účetní poradenství (každá započatá hodina) 384,69 Kč
Uskladnění a archivace dokladů (svazek/rok) 409,40 Kč
Uskladnění a archivace dokladů (svazek/měsíc) 34,10 Kč