Naši dlužníci:

ASTER AUREA MEDICA, s.r.o.
(používá název AAM Záchranná služba ČR s.r.o.)
IČO: 49710672
DIČ: 008-49710672
Jednatel: Ladislav Zoula
Nezaplaceno za provedené práce a prodané zboží.

Eva Fidrmucová – HIPPO CAR transport
IČO: 65388062
DIČ: 023-6755072170
(majitelka prodala svůj podnik společnosti 26 spol. s r.o – včetně závazků a pohledávek)
a
26 spol. s r.o.
IČO: 61972371
Jednatelé (stav ke dni žalované obchodní transakce):
Milan Šenfeld
Vlasta Šálová
(společnost koupila podnik od paní Evy Fidrmucové – včetně závazků a pohledávek)

Nezaplaceno za provedené práce.
Byla podána žaloba u okresního soudu v Benešově na neplatnost kupní smlouvy o prodeji podniku (prodávající Eva Fidrmucová – HIPPO CAR transport — kupující 26 spol. s r.o.)
Soud naši žalobu zamítl pro pozdní podání.
Odvolací soud vyššího stupně potvrdil rozhodnutí okresního soudu.
Žádný soud však nezpochybnil naše nároky na zaplacení provedených prací


Ladislav Zoula (nar. 1965)

Nevrátil poskytnutou půjčku finančních prostředků.