Autor:

Ing. Vladimír Jehlička
Prušánecká 4149/16
628 00 Brno

Ukázky obrazovek:

Základní nabídka zpracování

Základní nabídka zpracování

Záznamy do peněžního deníku

Výsledky hospodaření

Změny položek zásob

Změny údajů o hmotném investičním majetku

Ukázky vytištěných formulářů (PDF):