Výběr z ceníku platného od 10.01.2017 Ceny jsou uváděny bez DPH 21%

Účetnictví (každá započatá hodina) 69,00 Kč
Práce na PC (každá započatá hodina) 27,74Kč
Vedení účetnictví (paušál/měsíc) 484,71 Kč
Vedení mezd 1 pracovníka (paušál/měsíc) 186,39 Kč
Zpracování a tisk ELDP 99,84 Kč
Návrh Vyúčtování DP FO ze závislé činnosti 665,67 Kč
Zpracování a tisk Oznámení o nástupu-výstupu pro OSSZ/ZP 83,22 Kč
Zpracování a tisk Mzdového listu 88,76 Kč
Zpracování a tisk Zápočtového listu 94,31 Kč
Zpracování a tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech 99,84 Kč
Zpracování a tisk Potvrzení pro OSSZ 55,47 Kč
Zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu zaměstnance 105,40 Kč
Každá započatá stránka v peněžním deníku 382,09 Kč
Každá započatá stránka rekonstrukce v peněžním deníku 696,94 Kč
Řádek v knize závazků a pohledávek 20,63 Kč
Řádek v knize závazků a pohledávek EU a zahraničí 27,74 Kč
Výdajový nebo příjmový doklad 14,20 Kč
Expres práce (každá započatá hodina) 419,82 Kč
Zpracování podkladů a vypracování účetní uzávěrky 626,21 Kč
Vypracování uzávěrky DPH 418,70 Kč
Návrh Přiznání k DPH 347,92 Kč
Návrh souhrnného hlášení DPH 277,36 Kč
Návrh kontrolního hlášení DPH 212,44 Kč
Vypracování roční uzávěrky v DE 836,17 Kč
Vypracování roční uzávěrky v PÚ 1.671,59 Kč
Návrh Přiznání k DPFO 766,63 Kč
Návrh Přiznání k DPFO pouze zaměstnání 650,00 Kč
Návrh Přiznání k silniční dani 418,70 Kč
Návrh ročního Přehledu ZP 353,80 Kč
Návrh ročního Přehledu OSSZ 353,80 Kč
Inventarizace (každá započatá hodina) 347,92 Kč
Zastupování při kontrolní činnosti (každá započatá hodina) 377,44 Kč
Zastupování na úřadech (každá započatá hodina) 353,80 Kč
Příprava podkladů (každá započatá hodina) 395,07 Kč
Účetní poradenství (každá započatá hodina) 375,31 Kč
Uskladnění a archivace dokladů (svazek/rok) 399,41 Kč
Uskladnění a archivace dokladů (svazek/měsíc) 33,27 Kč